Interaktívne animácie
 

Interaktívne animácie

na vyučovanie algoritmov a programovania

 

Výmena dvoch premenných

Táto animácia znázorňuje algoritmus výmeny hodnoty dvoch premenných (a,b) použitím tretej premennej (tmp).

Výpočet súčtu

Animácia znázorňuje ako vypočítať súčet prvkov poľa. Najprv hodnotu premennej "súčet" nastavíme
na nulu, potom postupne pripočítame hodnoty prvkov poľa k premennej "súčet".

Zrkadlenie poľa

Animácia znázorňuje zrkadlenie prvkov v poli.

Hľadanie najväčšieho prvku

Animácia znázorňuje algoritmus nájdenia najväčšieho prvku poľa. Na začiatku skopírujeme
prvý element do premennej max. V ďalších krokoch postupne porovnáme max so všetkým prvkom v poli.
Ak pri porovnávaní nájdeme väčší prvok, skopírujeme ho do premennej max.

Hľadanie najmenšieho prvku

Animácia znázorňuje algoritmus nájdenia najmenšieho prvku poľa. Na začiatku skopírujeme prvý
element do premennej min. V ďalších krokoch postupne porovnáme min so všetkým prvkom v poli.
Ak pri porovnávaní nájdeme menší prvok, skopírujeme ho do premennej min.

Hľadanie indexu najväčšieho prvku

Animácia znázorňuje algoritmus nájdenia najväčšieho prvku (max) a indexu tohto prvku (mi) v poli.
Na začiatku nastavíme index najväčšieho prvku (mi) na 0. V ďalších krokoch postupne porovnáme prvky
poľa s prvkom na ktorý ukazuje index mi. Ak pri porovnávaní näjdeme väčší prvok, index mi nastavíme
na index väčšieho prvku.

Hľadanie indexu najmenšieho prvku

Animácia znázorňuje algoritmus nájdenia najmenšieho prvku (min) a indexu tohto prvku (mi) v poli.
Na začiatku nastavíme index najmenšieho prvku (mi) na 0. V ďalších krokoch postupne porovnáme prvky
poľa s prvkom na ktorý ukazuje index mi. Ak pri porovnávaní näjdeme menší prvok, index mi nastavíme
na index menšieho prvku.


 
(C) 2012-2020, Ladislav Végh, Komárno, Slovakia