Interaktívne animácie
 

Interaktívne animácie

na vyučovanie algoritmov a programovania

 

Usporiadanie kariet

Usporiadaj karty vzostupnom poradí, od najmenšej po najväčšiu!
 

Jednoduché triedenie výmenou

Bublinkové triedenie

Triedenie vkladaním

Triedenie výberom najmenšieho prvku

Triedenie výberom najväčšieho prvku


 
(C) 2012-2020, Ladislav Végh, Komárno, Slovakia