Interaktívne animácie
 

Interaktívne animácie

na vyučovanie algoritmov a programovania

 

Jednoduché triedenie výmenou

Animácia znázorňuje jednoduché triedenie (simplesort). Každý prvok porovnáme s prvkami za ním.
Ak porovnané prvky nie sú v vzostupnom poradí, vymeníme ich.

Bublinkové triedenie

Animácia znázorňuje bublinkové triedenie. Pri triedení porovnáme každý prvok so svojím pravým susedom.
Ak porovnané prvky nie sú v vzostupnom poradí, vymeníme ich.

Vylepšené bublinkové triedenie

Animácia znázorňuje vylepšené bublinkové triedenie. Pri každej iterácii zapamätáme
miesto poslednej výmeny (v). V ďaľšej iterácií už neporovnáme prvky, ktoré sú vpravo
od zapamätaného miesta (v), keďže tieto prvky sú už určite v usporadanom poradí.

Triedenie vkladaním

Animácia znázorňuje algoritmus triedenia vkladaním. Pri triedení každý prvok postupne posunieme
doľava, kým nenájdeme jeho miesto.

Vylepšené triedenie vkladaním

Animácia znázorňuje vylepšený algoritmus triedenia vkladaním. Najprv prekopírujeme skúmaný prvok
do pomocnej premennej (tmp), potom postupne posúvame prvky usporiadanej zelenej časti doprava
o jeden prvok dovtedy, kým nenájdeme miesto vybratého prvku. Nakoniec vybratý prvok prekopírujeme
z premennej tmp späť do poľa na jeho správne miesto.

Triedenie výberom najmenšieho prvku

Animácia znázorňuje triedenie výberom najmenšieho prvku (minsort). Pri triedení vždy najprv nájdeme
index najmenšieho prvku (min) v nezotriedenej časti poľa (červené stĺpce). Po nájdení tohto prvku,
vymeníme ho s prvým prvkom v nezotriedenej časti.

Triedenie výberom najväčšieho prvku

Animácia znázorňuje triedenie výberom najväčšieho prvku (maxsort). Pri triedení vždy najprv nájdeme
index najväčšieho prvku (max) v nezotriedenej časti poľa (červené stĺpce). Po nájdení tohto prvku,
vymeníme ho s posledným prvkom v nezotriedenej časti.


 
(C) 2012-2020, Ladislav Végh, Komárno, Slovakia