Interaktívne animácie
 

Interaktívne animácie

na vyučovanie algoritmov a programovania

 

Usporiadanie dební

Porovnaj hmotnosti dební pomocou váhy. Po porovnaní zaves ich na háky, ale dávaj pozor! Nikdy nezaves ani na jeden hák tažšiu debnu akú unesie, v opačnom prípade sa hák roztrhne! Hra má tri časti (úrovne) s 3-ma debnami, 5-mi debnami a so 7-mi debnami! Skús úlohu vyriešiť najnižším počtom meraní (bez zbytočných meraní)!
 

Od januára 2021. skončila podpora Adobe Flash v prehliadači. Hra je však stále spustiteľná pod operačným systémom Windows, hru je možné stiahnúť tu: sorting_sk.exe.
 


 
(C) 2012-2020, Ladislav Végh, Komárno, Slovakia