Interaktívne animácie
 

Interaktívne animácie

na vyučovanie algoritmov a programovania

 

Rýchle triedenie

Animácia znázorňuje algoritmus rýchleho triedenia. Najprv vyberieme pivota (prostredný prvok). Potom,
vymieňame prvky poľa na začiatku s prvkami poľa na konci tak, aby na začiatku boli také prvky, ktoré
sú menšia alebo sa rovnajú prvku pivot, a na konci boli také prvky, ktoré sú väčšie alebo sa rovnajú
prvku pivot. Nakoniec, ak na začiatku alebo na konci je viac ako jeden prvok, opakujeme celý proces
zvlášť pre tieto časti.

Triedenie zlučovaním

Animácia znázorňuje triedenie zlučovaním (mergesort). Najprv pole rozdelíme na dve časti, potom
tieto časti znovu rozdelíme na ďalšie dve časti, kým nedostaneme 1-prvkové časti. 1-prvkové časti
sú už zotriedené, zlúčime ich do 2-prvkovej časti. V ďalšom kroku zlúčime 2-prvkové zotriedené časti
do 4-prvkových, a nakoniec zlučovaním 4-prvkových častí dostaneme zotriedené pole.


 
(C) 2012-2020, Ladislav Végh, Komárno, Slovakia