Interaktív animációk
 

Interaktív animációk

az algoritmusok és a programozás tanítására

 

Két változó cseréje

Az animáció azt mutatja be, hogyan lehet kicserélni két változó értékét egy segédváltozó (tmp) segítségével.

Összeg kiszámítása

Az animáció azt az algoritmus szemlélteti, amely segítségével össze lehet adni egy tömb elemeit.
Kezdetben az "összeg" változó értéke nulla. Ehhez a változóhoz sorban hozzáadjuk a tömb elemeit.

Tömb tükrözése

Az animáció egy tömb tükrözését mutatja be.

Maximum keresése

Az animáció azt szemlélteti, hogyan határozhatjuk meg egy tömbben a legnagyobb elemet értékét.
Először, átmásoljuk a tömb első elemét a max változóba. Ez után a max változó értékét sorban összehasonlítjuk
a tömb többi elemével. Ha az összehasonlítás során nagyobb elemet találunk, átmásoljuk a max változóba.

Minimum keresése

Az animáció azt szemlélteti, hogyan határozhatjuk meg egy tömbben a legkisebb elemet értékét.
Először, átmásoljuk a tömb első elemét a min változóba. Ez után a min változó értékét sorban összehasonlítjuk
a tömb többi elemével. Ha az összehasonlítás során kisebb elemet találunk, átmásoljuk a min változóba.

Maximum indexének keresése

Az animáció egy tömb legnagyobb elemének és annak indexének (mi) megtalálását szemlélteti.
A legelején beállítjuk a maximum indexét (mi) 0-ra. Ezek után a tömb összes elemét sorban összehasonlítjuk azzal
az elemmel, ami a maximum indexnél (mi-nél) található. Ha nagyobb elemet találunk, átállítjuk a maximum
indexét (mi) a nagyobb elem indexére.

Minimum indexének keresése

Az animáció egy tömb legkisebb elemének és annak indexének (mi) megtalálását szemlélteti.
A legelején beállítjuk a minimum indexét (mi) 0-ra. Ezek után a tömb összes elemét sorban összehasonlítjuk azzal
az elemmel, ami a minimum indexnél (mi-nél) található. Ha kisebb elemet találunk, átállítjuk a minimum
indexét (mi) a kisebb elem indexére.


 
(C) 2012-2020, Végh Ladislav, Komárno, Szlovákia